Публичная оферта

21.03.2021

Публічний Договір (оферта) прокату спортивного спорядження в мережі станцій прокату каяків, SUP-дощок та організація виїздних заходів kayak.od.ua 

ФОП Тіторов Владислав Сергійович, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців на громадських формувань 2 556 000 0000 14 2404, видане 21.05.2018, надалі – Орендодавець та/або суборендар, який надає в прокат спорядження яке належить Орендодавцю, на умовах суборенди, – надалі для цілей цього Договору кожен окремо або разом – «Орендодавець», з одного боку, та Орендар(-і), перелік яких наведений в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань безпеки на воді та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження та/або які висловили свою згоду з умовами даної оферти шляхом оформлення видачі спорядження у прокат, уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет Договору 

1.1. Орендодавець надає у тимчасове оплатне користування Орендарю спортивне спорядження для відпочинку на воді, а саме каяки, SUP-дошки та аксесуари (на вибір Орендаря), яке належать Орендодавцю, а також організовує виїздні заходи. 

1.2. Орендодавець надає у тимчасове користування Орендарю у комплекті:  

 • каяк або SUP-дошку; 
 • Весла у кількості, що відповідає кількості місць на каяку/каное/SUP-дошці;
 • Рятувальні жилети у кількості, що відповідає кількості місць на каяку/SUP-дошці.

1.3. Орендар своїм підписом у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань безпеки на воді (далі по тексту – «Журнал»), що є Додатком до цього Договору, та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та/або шляхом оформлення видачі спорядження у прокат підтверджує, що надане Орендодавцем спорядження на момент видачі не було пошкоджене та знаходиться в справному стані. 

1.4 Орендар своїм підписом у Журналі, та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та/або шляхом оформлення видачі спорядження у прокат засвідчує, що він несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження та/або втрату орендованого спорядження за ринковими цінами на день оренди, що вказані на вебсторінці: www.kayak.od.ua 

1.5. Орендар своїм підписом у Журналі, та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та/або шляхом оформлення видачі спорядження у прокат підтверджує, що він ознайомлений та зобов’язується виконувати правила безпеки при використанні прокатного спорядження, що викладені в п.6 даного Договору. 

1.6. Орендар своїм підписом у Журналі, та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та/або шляхом оформлення видачі спорядження у прокат, засвідчує, що він та/або особи, за яких він несе відповідальність, не має жодних медичних протипоказань до занять веслуванням на каяках/SUP-дошках. 

1.7. Орендар своїм підписом у Журналі, та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та/або шляхом оформлення видачі спорядження у прокат засвідчує, що він погоджується з усіма умовами цього публічного договору (оферти) на прокат каяків/SUP-дощок та аксесуарів, в редакції чинній на дату підпису. Чинна редакція публічного Договору на прокат каяків розміщена на сайті www.kayak.od.ua  

1.8. Орендар своїм підписом у Журналі, та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та/або шляхом оформлення видачі спорядження у прокат засвідчує, що він несе повну відповідальність за усіх неповнолітніх осіб, які перебувають на борту орендованого ним каяка/SUP-дошки. 

1.9. Орендар своїм підписом у Журналі, та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та/або шляхом оформлення видачі спорядження у прокат засвідчує, що він надає свою згоду на збір та обробку персональних даних. 1.10. Орендоване спорядження може використовуватися Орендарем виключно для власних потреб. Орендар не може здавати спорядження в суборенду. 

1.11. Орендар своїм підписом у Журналі, та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та/або шляхом оформлення видачі спорядження у прокат, та/або шляхом участі в публічних заходах організованих Орендодавцем, надає свою згоду на використання Орендарем в комерційних цілях фото та відео матеріалів із зображенням Орендаря, які були отримані Орендодавцем під час публічних заходів на пункті прокату Орендодавця та/або під час інших публічних заходів, організованих з використанням прокатного спорядження Орендодавця. 

 

 1. Вартість оренди

2.1. Вартість оренди спортивного спорядження визначається згідно прейскуранту, який розміщено у загальнодоступному місці на пункті прокату та/або опубліковано на сайті www.kayak.od.ua  в розділі, що відповідає визначеному пункту прокату, на якому Орендар отримує спорядження в оренду. 

2.2. Орендна плата стягується за фактичний час оренди спортивного спорядження та може бути перерахована у кожному окремому випадку та/або може визначатися окремим договором. 

 

 1. Порядок передачі спорядження в оренду та повернення 

3.1. Спорядження передається Орендодавцем Орендареві в справному та технічно придатному до використання стані після приєднання Орендаря до Договору та реєстрації Орендаря в Журналі шляхом реєстрації у Журналі та/або оформлення видачі спорядження у прокат. 

3.2. Орендар зобов’язаний попередньо вказати час повернення спорядження та вчасно повернути спорядження Орендодавцю в справному стані в місці видачі спорядження. У випадку якщо Орендар повертає спорядження в місці іншому ніж місце його видачі Орендар зобов’язаний відшкодувати Орендодавцеві вартість транспортування спорядження на місце звідки його було видано, якщо про інше не досягнуто письмової домовленості між сторонами. 

3.3. При виникненні обставин, що можуть вплинути на тривалість оренди спорядження або можуть спричинити затримку повернення спорядження орендар повинен негайно сповістити про це Орендодавця. 

3.4. При передачі спорядження в оренду Орендар повинен пред’явити Орендодавцю документ, що посвідчує його особу (паспорт громадянина, закордонний паспорт, водійське посвідчення, тощо). 

3.5. На час оренди спорядження Орендар залишає документ, що посвідчує його особу, на пункті прокату під відповідальне зберігання Орендодавця. 

 

 1. Права і обов’язки Орендодавця 

4.1. Орендодавець зобов’язаний надати Орендарю спортивне спорядження в справному та технічно придатному стані для його використання за призначенням. 

4.2. Провести інструктаж з правил технічної експлуатації та керування каяком/SUPдошкою та пояснити правила безпеки при використанні каяків/SUP-дощок на воді. 

4.3. Орендодавець має право вимагати в Орендаря додаткове забезпечення для гарантування виконання зобов’язань за даним Договором. За умови неможливості надати додаткове забезпечення виконання зобов’язань за Договором Орендодавець має право відмовити Орендареві у видачі спорядження. 

4.4. Орендар має право використовувати в комерційних цілях на власну користь фото та відео матеріали, отримані під час групових заходів на пункті прокату Орендодавця та або під час публічних групових заходів, організованих з використанням спорядження Орендодавця, за умови якщо Орендар прямо не заперечить проти такого використання. 

4.5. Орендодавець має право відмовити в наданні в прокат спорядження особам, стосовно яких у нього виникла підозра на алкогольне або наркотичне сп’яніння. 

4.6. Орендодавець має право відмовити в наданні спорядження в прокат без пояснення причини відмови. 

 

 1. Права і обов’язки Орендаря

5.1. Орендар зобов’язаний ознайомитися з правилами експлуатації орендованого спорядження та правилами безпеки при використанні каяків/SUP-дощок на воді та неухильно дотримуватися їх. 

5.2. Орендар зобов’язаний особисто оглянути та пересвідчитися в справності отриманого спорядження. 

5.3. Орендар має право вимагати додаткового роз’яснення правил безпеки та/або правил експлуатації спорядження. 

5.4. Орендар зобов’язаний уживати всіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Орендодавцем, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна. Орендар відшкодовує Орендодавцю витрати на ремонт спорядження, якщо воно було пошкоджено з вини Орендаря. 

5.5. Орендар зобов’язаний повернути орендоване спорядження в обумовлений час та здійснити оплату за прокат спорядження при його поверненні. 

5.6. Орендар зобов’язаний використовувати спорядження виключно за призначенням. 5.7. Орендар може заперечити проти п. 1.11, про що повинен повідомити окремо під час реєстрації в Журналі та/або під час укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та/або при оформленні видачі спорядження у прокат. 5.8. Орендар та повнолітні особи, які отримали в прокат та використовують каяк/каное/SUP-дошку несуть солідарну відповідальність перед Орендодавцем за збереження та цілісність орендованого майна. 

 

 1. Правила безпеки при використанні прокатного спорядження 

6.1. Перед використанням прокатного спорядження кожен Орендар та особи, які використовують прокатне спорядження разом з Орендарем, зобов’язані: 

6.1.1. Отримати інструктаж в інструктора пункту прокату; 

6.1.2. Одягнути рятувальний жилет перед виходом на воду; Попросити інструктора перевірити чи усі ремені на жилеті затягнуті належним чином. 

6.1.3. Діти віком до 16 років допускаються до плавання на каяках/SUP-дошках тільки в супроводі дорослих осіб, які несуть за них повну відповідальність. 

6.2. При посадці в каяк/на SUP-дошку: 

6.2.1. Ступити в каяк/на SUP-дошку однією ногою по серединній лінії (осі) каяка/SUP-дошки. Не ступати ногою на один з країв каяка/SUP-дошки; 

6.2.2. Забороняється ступати ногами на сидіння або спинку каяка; 

6.2.3. Сідати у каяк (ставати на SUP-дошку) дозволяється тільки після дозволу інструктора та з підтримкою інструктора. 

6.3. Під час плавання на каяках/ SUP-дошках Орендар зобов’язаний дотримуватися наступних правил: 

6.3.1. Увесь час триматися якомога ближче до берегової лінії (не далі ніж 20-30м.), за винятком тих місць, де рух в прибережній зоні заборонено, або неможливий (пляжна зона – огороджена буйками, причали, порти); 

6.3.2. Не нахилятися та не перевалюватися за борти каяка; 

6.3.3. При виникненні перешкоди перед каяком/SUP-дошкою уповільнити або зупинити рух та обійти перешкоду повільно та на безпечній відстані; 

6.3.4. Високу хвилю зустрічати носом або кормою каяка/SUP-дошки. Не підставляти каяк/SUP-дошку боком до високої хвилі; 

6.3.5. Не запливати занадто далеко від пункту прокату. Розраховуйте свої сили так, щоб ви могли легко повернутися назад; 

6.3.6. Намагатися збирати сміття з води та доставляти його на берег (на пункт прокату). 6.4. Під час плавання на каяках/SUP-дошках суворо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

6.4.1. Суворо забороняється виходити на каяках/каное/SUP-дошках без рятувальних жилетів; 

6.4.2. Розстібати та/або знімати жилети під час перебування на воді; 

6.4.3. Запливати на судохідну частину річки (фарватер, що позначений великими буями) та/або йти по середині річки;

6.4.4. Суворо забороняється зривати водні квіти та рослини (водяні лілії, лотоси, глечики тощо); 

6.4.5. Передавати прокатне спорядження будь-яким третім особам, які не проходили інструктаж на пункті прокату та не зареєстровані в Журналі; 

6.4.6. Приймати на борт будь-яких пасажирів – дорослих чи дітей; 

6.4.7. Пересідати з одного каяка в інший та/або переходити/пересідати з одного місця на інше в каяку під час перебування на воді; 

6.4.8. Вставати на повний зріст в каяку під час перебування на воді; 

6.4.9. Суворо забороняється таранити та навалюватися на інші каяки/SUP-дошки; 6.4.10. Розгойдувати каяк; 

6.4.11. Завантажувати каяки понад визначену вантажопідйомність і пасажиромісткість; 

6.4.12. Заходити на каяках/каное/SUP-дошках в акваторії, відведені для купання (в пляжній зоні, що огороджена буйками та/або поміж людей, які купаються); плавати і підходити до берега в місцях масового відпочинку людей; 

6.4.13. Наближатися до великих та/або швидкохідних суден, які здійснюють рух чи перешкоджати рухові великих та/або швидкохідних суден; підходити до інших суден, що рухаються, і перетинати їх курс на небезпечній відстані (менше 500 м); 

6.4.14. Порушувати правила розходження плавзасобів; 

6.4.15. Запливати на територію причалів та місць стоянки великих суден, в порти, пристані, де можливий рух великих суден, а також на територію стоянок маломірних суден (катерів, яхт, човнів); 

6.4.16. Наближатися до дебаркадерів (плавучих готелів, ресторанів, та ін.). 

6.4.17. Розпивати спиртні напої та палити під час використання каяка/SUP-дошчок; 6.4.18. Сидіти на носі, кормі чи бортах каяка, звісивши ноги за борт; 

6.4.19. Використовувати рятувальні жилети та інше спеціальне обладнання і спорядження не за призначенням; 

6.4.20. Пірнати у воду з борту каяку. 

6.4.21. Не допускаються до плавання на каяках особи в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. 

6.4.22. НІКОЛИ НЕ ПАНІКУЙТЕ, якщо ви випали з каяка/SUP-дошки. Рятувальний жилет допоможе Вам легко та швидко випливти на поверхню води. У випадку виникнення позаштатної ситуації, паніка – ваш найбільший ворог! 

6.5. Правила Безпеки повинні дотримуватися абсолютно усі користувачі прокатного спорядження пункту прокату, не залежно від наявного досвіду та вміння користування спорядженням! 

 

 1. Форс-мажорні обставини 

7.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання даного договору в разі виникнення форс-мажорних обставин. 

7.2. Сторона, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання зобов’язань, повинна негайно повідомити протилежну Сторону за даним Договором. 

 

 1. Умови конфіденційності 

8.1. Орендодавець зобов’язується зберігати конфіденційність отриманої від Орендаря інформації та здійснить всі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно чинного законодавства України. 

 

 1. Порядок вирішення спорів 

9.1. Усі суперечки з приводу цієї угоди розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

 

 1. Реквізити орендодавця

ФОП Тіторов Владислав Сергійович, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців на громадських формувань 2 556 000 0000 14 2404, видане 21.05.2018.